Description:

Source: http://gutenberg.org

Copyright: This work is in the public domain in the USA only.

A Midsummer Night's Dream (Een midzomernachtsdroom) is een romantische komedie van William Shakespeare, waarvan de eerste druk verscheen in een quarto-editie in 1600. Het is het enige stuk, naast The Tempest, dat Shakespeare niet baseerde op een ouder toneelstuk of verhaal. Het stuk beschrijft de avonturen van vier jonge geliefden, en een groep amateuracteurs in een bos dat verlicht is door de maan. Het verhaal vertelt de manier waarop de vier geliefden en de acteurs met elkaar omgaan, alsook met de feeën die het bos bewonen. Het stuk is de basis voor vele opera's, films, muziekstukken en andere toneelstukken. Het is niet exact bekend wanneer het is geschreven en voor het eerst vertolkt werd. Francis Meres vermeldt het al in 1598, maar algemeen wordt aangenomen dat dit werk is ontstaan in 1595 of 1596. Sommigen zijn van mening dat het stuk geschreven is in opdracht van een aristocratische familie voor een huwelijk: veel huwelijken vonden plaats in 1596. Ook wordt gedacht dat het stuk zou geschreven kunnen zijn voor de koningin voor het feest van Johannes de Doper. Er bestaat geen concreet bewijsmateriaal om beide gebeurtenissen te linken aan het ontstaan van het theaterstuk. In beide gevallen zou het zijn opgevoerd in The Theatre en wat later in de Globe in Londen. Het verhaal kent drie verschillende verhaallijnen, die aan elkaar verbonden worden door de viering van het huwelijk van hertog Theseus met de amazonekoningin Hippolyta. In de beginscène zien we Hermia in een discussie met haar vader Egeus; haar vader wil dat ze huwt met zijn favoriete kandidaat Demetrius, maar Hermia weigert. Als reactie citeert Egeus een oude Atheense wet, die stelt dat de dochter verplicht is de vrijer te huwen die de vader kiest, of anders de doodstraf kan krijgen, of tot een levenslange kuisheid veroordeeld wordt, en de godin Diana dient te aanbidden als een non. Hermia en haar geliefde Lysander besluiten daarop te vluchten, bij nacht, door het bos. Hermia licht haar beste vriendin Helena in omtrent haar plannen, maar Helena is recent aan het herstellen van een liefdesweigering van Demetrius, en Helena vat het plan op om Demetrius voor zich te winnen, door de plannen van Hermia te verraden aan Demetrius. Demetrius gaat achter Hermia aan, gevolgd door Helena. Ondertussen arriveren Oberon en zijn vrouw Titania, koning en koningin van de feeën, in hetzelfde bos, om het huwelijk tussen Theseus en Hippolyta bij te wonen. Oberon en Titania zijn van elkaar vervreemd doordat Titania weigert haar knecht als schildknaap aan Oberon af te staan. Omdat de moeder van de jongen een van de aanbidsters was van Titania, wil Oberon Titania straffen voor haar ongehoorzaamheid jegens zijn verzoek. Hij rekruteert de elf Puck (ook wel bekend als Robin Goodfellow, of Hobgoblin) om hem te helpen een magisch sap te verkrijgen van een bloem. Het sap zorgt ervoor dat het slachtoffer verliefd wordt op het eerste levende wezen dat het ziet, wanneer het wakker wordt. Oberon zorgt ervoor dat het sap opgenomen wordt door Titania, zodat Titania afgeleid wordt, en hij haar kan dwingen de knaap af te geven. De zaken worden nog complexer wanneer Oberon kennismaakt met Demetrius en Helena. Hij geeft Puck de opdracht om de magische bloem ook te gebruiken op Demetrius, om Helena te helpen zijn liefde te winnen. Puck besprenkelt echter per ongeluk Lysander, waardoor deze op slag verliefd wordt op de aanstormende Helena. Als Lysander Helena nu zijn liefde verklaart denkt zij dat het een grapje is en vlucht. Lysander gaat haar achterna en laat Hermia alleen achter. Als Hermia wakker wordt, gaat zij op zoek naar haar geliefde, maar komt in plaats daarvan Demetrius tegen. Zij beschuldigt Demetrius ervan Lysander vermoord te hebben, maar deze ontkent. Daarop dwaalt Hermia verder en gaat Demetrius slapen. Inmiddels is koning Oberon achter Pucks vergissing gekomen; hij draagt Puck op Helena te halen en besprenkelt Demetrius' ogen met het sap. Helena komt (met Lysander achter zich aan).