De complete werken van Joost van Vondel Het Pascha

Read for free on Oodles App

Description:

Source: http://gutenberg.org

Copyright: This work is in the public domain in the USA only.

Uittreksel: ...Dat lang voor hun vertrek de weg is opgegraven: En is 't dat uwen God niet vast en zit geschroefd, Hij doe zijn boodschap zelf, indien hij iets behoeft. (Binnen.) MOZES. Zijn hart is onbeweegd veel grooter 222 dan de rotsen. AARON. Wie dorst den Hemel toch ooit obstinater trotsen? MOZES. 't Hart ligt hem veel te hoog geschoten in den krop. AARON. Hij werpt den steen, die hem zal vallen op den kop. MOZES. Hij heeft God opgewekt met zijn grootmoedig 223 baffen. AARON. Tsa! gaan wij, want door ons zal hem de Heere straffen. Binnen. KOOR. Steenen Farao! wilt zwichten, Want zijn schichten Haalt de Hemel uit den tros 224 : Pyramiden! wacht uw spitsen Voor zijn flitsen: O, daar gaan zijn pijlen los! Nylus schreit nu, al bedolven In zijn golven, Om de vis, die in zijn kruik Sterft, om dat de waterbaren Aldus varen Bloedig over zijn parruik 225 . Vorschen, luizen, wormen krielen, Waar zijn hielen Den Egyptenaar verzet: Heptanomis 226 groot geweste Ook met peste Doodelijken is besmet. 't Vluchtig vogeltjen, met ijlen, Van haar pijlen Onverziens werd achterhaald, Dat zijn vleugels aan de sterren Pg 19a Uit ging sperren, In de baren nederdaalt. 't Lokkig schaapjen sterft in 't bleiten, En de geiten Vallen voor den herderstok; Waar de bouwer ploegt al wakker, Ziet hij 't akker- Vee begraven onder 't jok. Nu drukt hun de hand des Heeren We